ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu
inż. Andrzej Nasuta
tel. 600 702 126


Wiceprezes Zarządu
inż. Marcin Charzyński
tel. 503 970 636
mc@pucik.pl