NASZE BUDYNKI

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle XXX l nr 6 w Miłakowie

2012-07-12-276

 Pułaskiego 25 B w Morągu
Budynek przyjęty do administrowania w 2002r. W 2009 r. wykonano kompleksową termomodernizację budynku tj. wymiana pokrycia dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych.Prace wykonano z kredytu bankowego z wykorzystaniem premii remontowej.

Leśna 10 w Morągu
Budynek przyjęty do administrowania w 2002r.

 ul. Wróblewskiego 15
Budynek przyjęty do administrowania w 2002r.

 Leśna 9
Budynek przyjęty do administrowania w 2002r.

 Kwiatowa 8
Budynek przyjęty do administrowania w 2002r.
Budynek sukcesywnie remontowany – w 2009 roku zakończono termomodernizację budynku. Prace realizowane w ramach premii termomodernizacyjnej.
Budynek przed wykonaniem remontu:

… i po remoncie

11 Listopada 14 w Morągu
Budynek przyjęty do administrowania w 2005r.
Budynek sukcesywnie remontowany – w 2007 roku wykonano remont główny dachu (pokrycie nową dachówką) a w 2011 roku docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych.Prace wykonano z kredytu bankowego z wykorzystaniem premii termomodernizacyjnej.
ul. Kwiatowa 3
Budynek przyjęty do administrowania w 2002r.
ul. Sienkiewicza 12 w Morągu
Budynek przyjęty do administrowania w 2007r.
ul. Olsztyńska 9 B w Miłakowie

Administrujemy budynkiem od 2002r. Budynek sukcesywnie remontowany – w 2004 roku wykonano remont główny dachu, w 2008 roku wybudowano kotłownię zasilaną gazem ziemnym a w 2011 roku wykonano termomodernizację przegród zewnętrznych budynku, wymiana drzwi na klatkach schodowych.Prace wykonano z kredytu bankowego z wykorzystaniem premii termomodernizacyjnej.

 ul. Olsztyńska 9 C w Miłakowie

Administrujemy budynkiem od 2002r. Budynek sukcesywnie remontowany – w 2008 roku wybudowano kotłownię zasilaną gazem ziemnym a także rozprowadzono indywidualną instalację gazu ziemnego do poszczególnych mieszkań a w 2011 roku wykonano termomodernizację przegród zewnętrznych budynku.Prace wykonano z kredytu bankowego z wykorzystaniem premii termomodernizacyjnej.
ul. Dąbrowskiego 16 D
Budynek przyjęty do administrowania w 2004r.
W 2008 wykonaliśmy termomodernizację (ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana stolarki w częściach wspólnych) budynku w części mieszkalnej

ul. Kościuszki 1
Administrujemy budynkiem od początku 2005 roku. W 2009 roku wykonaliśmy kompleksowy remont budynku tj. wymiana pokrycia dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych,ocieplenie i wykonanie nowego deskowania stropu na strychu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych, montaż instalacji odgromowej.Prace wykonano z kredytu bankowego z wykorzystaniem premii remontowej.
budynek przed remontem:

i po remoncie:

m. Dobrocin nr 50
Administrujemy budynkiem od początku 2010 roku. W tym też roku dokończyliśmy termomodernizację tego budynku. Obecne budynek jest całkowicie docieplony (łącznie ze stropodachem), ma wymienioną stolarkę okienną i drzwiową oraz estetycznie pomalowane klatki schodowe.

m. Dobrocin 54
Budynek przyjęty do administrowania w 2010r. W bieżącym roku wykonaliśmy w ramach kredytu termomodernizacyjnego docieplenie ścian frontowych oraz ocieplenie dachu styropapą.

m. Dobrocin 51
Budynek przyjęty do administrowania w 2010r.
Obecnie w trakcie realizacji zadań termomodernizacyjnych i remontowych.

ul. Kwiatowa 7
Budynek przyjęty do administrowania w 2010r.
i po remoncie dachu:

ul. Pułaskiego 1 w Morągu
Budynek przyjęty do administrowania w 2011r.

ul. Włodyki 17 w Miłakowie
Budynek przyjęty do administrowania w 2012r.

Kompleks trzech budynków wraz z kotłownią Szyldak ul. Spacerowa
Budynki przyjęte do administrowania w 2013r.