OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPECYFIKACJA    REMONTU BUDYNKU

Wspólnoty Mieszkaniowej nr ul Sienkiewicza 24-26 w Morągu

 

Prace remontowe w budynku wykonywane na podstawie projektu budowlanego oraz audytu remontowego budynku

ZADANIA:

 1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych zgodnie z projektem i audytem remontowym
 2. Ściany zewnętrzne

– przygotowanie podłoża pod docieplenie – skucie i zatynkowanie widocznych pęknięć na ścianach, gruntowanie emulsją,

– przyklejenie płyt styropianowych gr.14 cm na ścianach zewnętrznych, gr.2 cm w ościeżach drzwi i okien oraz 10 cm cm wewnątrz wnęk balkonowych,

– wykonanie i montaż parapetów z blachy powlekanej,

– wykonanie obróbek blacharskich na ogniomurach,

– demontaż starych rynien i pasa podrynnowego a następnie montaż nowych elementów

– malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową z kolorystyką uzgodnioną z zarządem wspólnoty,

– naprawa cokołu budynku – malowanie farbą silikonową z kolorystyką uzgodnioną z zarządem wspólnoty,

– demontaż starych i montaż nowych rur spustowych,

– naprawa instalacji odgromowej zgodnie z normą wraz z zabudową nowych skrzynek kontrolnych zwodów elektrycznych wraz z wykonaniem pomiarów instalacji oraz ewentualne naprawa uziomów,

– naprawa opaski budynku – przełożenie istniejącej z odpowiednim spadem, wymiana zniszczonych płytek,

– wymiana drzwi wejściowych (drugie) na nowe wraz z montażem nowych daszków na wejściem do budynku wykonanych z materiałów lekkich,

– wymiana obróbek blacharskich balkonów, wymiana daszków balkonowych IV pietra,

– montaż metalowych kratek wentylacji stropodachu.

UWAGA!

Likwidacja (wyłożenie płytami styropianowymi z dylatacją) wnęki pomiędzy ścianą budynku a murem osłony balkonów.

Elementy architektoniczne budynku winny zachować swoją odrębność i formę.

 

 1. Remont dachu
 2. Docieplenie stropodachu wełną granulowaną o grubości 15 cm zgodnie z audytem termomodernizacyjnym.
 3. Remont dachu- naprawa i wymiana obróbek dekarskich na ogniomurach i elementach budynku, naprawa i malowanie kominów wentylacyjnych, montaż kratek metalowych ( z możliwością ich demontażu)

 

III. Instalacje budynku

– wymiana zaworów odcinający piony zimnej ciepłej wody oraz piony cyrkulacyjne c.w.

– montaż zaworów odcinających instalację centralnego ogrzewania poszczególnych budynków.

Składanie ofert

 

Dopuszcza się składanie ofert oddzielnie na poszczególne zadania oraz ofert cząstkowych.

Oferta winna zawierać:

 1. Cenę wykonania poszczególnych zadań
 2. Warunki płatności (wypłata jednorazowa, w transzach terminy wypłat itp.)
 3. Proponowane terminy wykonania prac ( w okresie kwiecień – październik 2016, Gwarancje i atesty na zastosowane materiały ( wybrany wykonawca winien dostarczyć te dokumenty przed odbiorem końcowym prac)
 4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wykonanie tego zadania.
 5. Termin składania ofert – do dnia 30.04.2016 rok

 

Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie prowadzenia prac

remontowych dachu np. zalanie mieszkań, uszkodzenie okien, drzwi lub innych elementów zewnętrznych budynku.

 1. Wykonawca w czasie trwania umowy ponosi odpowiedzialność za stan

bezpieczeństwa na terenie budowy oraz wokół budynku.

 1. W przypadku korzystania z klatki schodowej zapewnić utrzymanie czystości w trakcie wykonywania prac.
 2. Załącznikiem do specyfikacji jest Audyt energetyczny i Projekt budowlany do wglądu.

 

Oferty należy złożyć w Biurze Administratora, Morąg ul. Kujawska 3 lub pocztą

pucik-m@wp.pl

 

Sprawę prowadzi:

Marcin Charzyński tel. 0503 970 636

 

 

SPECYFIKACJA    REMONTU BUDYNKU

Wspólnoty Mieszkaniowej HOTEL Oś. XXXl. PRL 10 w Miłakowie

 

Prace remontowe w budynku wykonywane na podstawie projektu budowlanego oraz audytu remontowego budynku.

ZADANIA:

 1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych zgodnie z projektem i audytem remontowym
 2. Ściany podłużne

– przygotowanie podłoża pod docieplenie – skucie i zatynkowanie widocznych pęknięć na ścianach, gruntowanie emulsją,

– przyklejenie płyt styropianowych gr.14 cm na ścianach zewnętrznych, oraz gr.2 cm w ościeżach drzwi i okien,

– wykonanie i montaż parapetów z blachy powlekanej,

– wykonanie obróbek blacharskich na ogniomurach,

– demontaż starych rynien i pasa podrynnowego a następnie montaż nowych elementów

– malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową z kolorystyką uzgodnioną z zarządem wspólnoty,

– naprawa cokołu budynku – przyklejenie płyt styropianowych gr.5 cm, tynkowanie i malowanie farbą silikonową z kolorystyką uzgodnioną z zarządem wspólnoty,

– wymiana okienek piwnicznych na nowe pcv,

– demontaż starych i montaż nowych rur spustowych,

– naprawa instalacji odgromowej wraz z zabudową nowych skrzynek kontrolnych zwodów elektrycznych wraz z wykonaniem pomiarów instalacji oraz ewentualne naprawa uziomów,

– wykonanie opaski wokół budynku z polbruku o szerokości 32 cm zakończonej obrzeżem trawnikowym w części gdzie jej brakuje,

– wymiana drzwi wejściowych głównych na nowe metalowe ( istniejące drzwi zdemontować i przesunąć w głąb korytarza tworząc wewnętrzny wiatrołap) wraz z montażem nowych daszków na wejściem do budynku wykonanych z materiałów lekkich,

 1. Ściany szczytowe

UWAGA !

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić w kilku, co najmniej 10 miejscach położonych na różnych wysokościach, stan istniejącego docieplenia . Ocenę należy przeprowadzić w obecności administratora oraz wskazanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej rzeczoznawcę budowlanego. Z oceny sporządza się protokół stwierdzający czy należy zdemontować istniejące docieplenie czy uzupełnić je dodatkowymi płytami styropianu do wymaganej przez audyt energetyczny grubości izolacji termicznej.

 

W zależności od wybranego wariantu prace dociepleniowe wykonać zgodnie z technologią opisaną w pkt 1. tj.

– demontaż i utylizacja istniejącego docieplenia,

– przygotowanie podłoża pod docieplenie – skucie i zatynkowanie widocznych pęknięć na ścianach, gruntowanie emulsją,

– przyklejenie płyt styropianowych gr.14 cm na ścianach zewnętrznych, oraz gr.2 cm w ościeżach drzwi i okien,

– wykonanie i montaż parapetów z blachy powlekanej,

– wykonanie obróbek blacharskich na ogniomurach,

– malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową z kolorystyką uzgodnioną z zarządem wspólnoty,

– naprawa cokołu budynku – przyklejenie płyt styropianowych gr.5 cm, tynkowanie i malowanie farbą silikonową z kolorystyką uzgodnioną z zarządem wspólnoty,

– wymiana okienek piwnicznych na nowe pcv,

– wykonanie opaski wokół budynku z polbruku o szerokości 32 cm zakończonej obrzeżem trawnikowym,

 1. Inne prace

– w lokalach mieszkalnych nr 2, 12, 23, 44, 1B zamontować wentylację wywiewną zgodnie ze protokołem kominiarskim.

 

 1. Remont dachu
 2. Docieplenie stropodachu wełną granulowaną o grubości 15 cm zgodnie z audytem termomodernizacyjnym – wykonano w 2015r.
 3. Remont dachu- wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną, obróbki blacharskie, remont kominów wentylacyjnych, montaż kratek metalowych na wylotach wentylacyjnych, naprawa instalacji odgromowej na dachu– wykonano w 2015r.

 

III. Kotłownia budynku

– dobrać i wymienić na nową (ze sterowaniem elektronicznym) pompę obiegową instalacji centralnego ogrzewania budynku,

– dobór i wymiana regulatora pogodowego kotłowni ,

– wymiana zaworów odpowietrzających na instalacji co,

Składanie ofert

Dopuszcza się składanie ofert oddzielnie na poszczególne zadania oraz ofert cząstkowych.

Oferta winna zawierać:

 1. Cenę wykonania poszczególnych zadań a w przypadku docieplenia ścian szczytowych oferta winna zawierać dwa warianty (z demontażem i bez) istniejącego docieplenia
 2. Warunki płatności (wypłata jednorazowa, w transzach itp.)
 3. Proponowane terminy wykonania prac ( w okresie kwiecień – październik 2016, kotłownia – maj-sierpień 2016r.)
 4. Gwarancje i atesty na zastosowane materiały ( wybrany wykonawca winien dostarczyć te dokumenty przed odbiorem końcowym prac)
 5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wykonanie tego zadania.
 6. Termin składania ofert – do dnia 16.02.2015rok

 

Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie prowadzenia prac

remontowych dachu np. zalanie mieszkań, uszkodzenie okien, drzwi lub innych elementów zewnętrznych budynku.

 1. Wykonawca w czasie trwania umowy ponosi odpowiedzialność za stan

bezpieczeństwa na terenie budowy oraz wokół budynku.

 1. W przypadku korzystania z klatki schodowej zapewnić utrzymanie czystości w trakcie wykonywania prac.
 2. Załącznikiem do specyfikacji jest Audyt energetyczny i Projekt budowlany.

 

Oferty należy złożyć w Biurze Administratora, Morąg ul. Kujawska 3 lub pocztą

pucik-m@wp.pl

 

Sprawę prowadzi:

Marcin Charzyński tel. 0503 970 636

 

 

 

 

STATUS : ROZSTRZYGNIĘTE

SPECYFIKACJA    TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

 

Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Poznańska 1 w Miłakowie

Prace remontowe w budynku wykonywane na podstawie projektu budowlanego oraz audytu remontowego

 

I. Termomodernizacja ścian zewnętrznych

– przygotowanie podłoża (skucie i zatynkowanie widocznych pęknięć na ścianach) pod docieplenie gruntowanie emulsją,

– przyklejenie płyt styropianowych gr.14cm na ścianach zewnętrznych oraz gr.2 cm  w ościeżach drzwi i okien,

– wykonanie i montaż parapetów z blachy powlekanej,

– wykonanie obróbek blacharskich na ogniomurach

– malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową z kolorystyką uzgodnioną z zarządem wspólnoty,

– przyklejenie płyt styropianowych gr.10 cm na cokole, malowanie cokołu budynku,

– montaż rur spustowych,

Wykonanie opaski budynku z polbruku.

II. Termomodernizacja dachu.

– sprawdzenie istniejącego pokrycia z papy, usunięcie zniszczonych powierzchni, przygotowanie podłoża,

– ułożenie płyt styropianowych styropianowych o gr 15 cm., wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm wraz z naprawą i obróbką kominów.

 

 

Składanie ofert

 

Dopuszcza się składanie ofert oddzielnie na poszczególne zadania oraz ofert cząstkowych.

Oferta winna zawierać:

 1. Warunki płatności (wypłata jednorazowa, w transzach itp.)
 2. Proponowane terminy wykonania prac ( w okresie od maja do sierpnia br.)
 3. Gwarancje i atesty na zastosowane materiały ( wybrany wykonawca  winien dostarczyć te dokumenty przed odbiorem końcowym prac)
 4. Termin składania ofert – do dnia 28.03.2013rok

 

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie prowadzenia prac

remontowych dachu np. zalanie mieszkań, uszkodzenie lub zalanie elewacji.

2. Wykonawca w czasie trwania umowy ponosi odpowiedzialność za stan

bezpieczeństwa na terenie budowy oraz wokół budynku.

3. W przypadku korzystania z klatki schodowej zapewnić utrzymanie czystości w trakcie wykonywania prac.

Oferty należy złożyć w Biurze Administratora, Morąg ul. Kujawska 3 lub pocztą na adres pucik-m@wp.pl

Sprawę prowadzi:

Marcin Charzyński tel. 0503 970 636

 

STATUS: Nieaktualne

 

SPECYFIKACJA    TREMONTU BUDYNKU

 

Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Pomorska 32 w Morągu

 

Prace remontowe w budynku wykonywane na podstawie projektu budowlanego oraz audytu remontowego budynku

ZADANIA:

I. Termomodernizacja ścian zewnętrznych zgodnie z projektem i audytem remontowym

– przygotowanie podłoża (skucie i zatynkowanie widocznych pęknięć na ścianach) pod docieplenie gruntowanie emulsją,

– przyklejenie płyt styropianowych gr.14 cm na ścianach zewnętrznych, 2 cm na istniejącym dociepleniu częściowym, oraz gr.2 cm  w ościeżach drzwi i okien,

– wykonanie i montaż parapetów z blachy powlekanej,

– wykonanie obróbek blacharskich na ogniomurach,

– malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową z kolorystyką uzgodnionąz konserwatorem zabytków i  zarządem wspólnoty,

– naprawa cokołu budynku,

– montaż rur spustowych,

 

II. Remont dachu

1. Rozbiórka pokrycia dachu z dachówki

-demontaż dachówek

-demontaż rynien i rur spustowych

-rozebranie obróbek blacharskich i rynien

2.  Wykonanie nowego pokrycia dachu.

– naprawa deskowania(drewno zaimpregnowane) i łacenia dachu

– pokrycie dachu folią (membraną paro przepuszczalną)

– remont lukarn

– wykonanie i montaż wyłazu dachowego

– pokrycie dachu dachówką cementową wraz z obróbkami

– naprawa tynków, wykonanie czap  i montaż obróbek kominów

– malowanie kominów

– montaż wiatrownic, pasów nadrynnowych, barier śniegowych, osłon na kanały wentylacyjne,

– montaż rynien i rur spustowych,

– montaż ław kominiarskich – odbiór przez uprawnionego mistrza kominiarskiego

 

III. Instalacje elektryczne

– sporządzić i uzgodnić z zakładem energetycznym schemat jednokreskowy wykonywanej instalacji,

– montaż skrzynek licznikowych dla poszczególnych właścicieli 8  szt.

– wykonanie instalacji zasilającej poszczególne skrzynki licznikowe oraz instalacji zalicznikowej do poszczególnych lokali (bez instalacji wewnętrznej w lokalach)

– wykonanie pomiarów rezystancji izolacji – protokół załącznikiem do protokołu odbioru.

 

IV. Prace budowlane

Klatka nr 1

– remont podłogi w głównej klatce schodowej- parter – zerwanie desek, wylanie cementu i położenie gresu.

– malowanie elementów i schodów drewnianych,

– montaż dwóch okien  (parter i piętro),

– wymiana drzwi wewnętrznych,

– naprawa tynków (szpachlowanie) i malowanie lamperii i sufitów

– wykonanie schodów do piwnicy – metalowe.

Klatka nr 2

– naprawa tynków (szpachlowanie) i malowanie lamperii i sufitów

– malowanie elementów i schodów drewnianych,

Zewnątrz budynku, strych

– naprawa opaski wokół budynku,

– wymiana dwóch okienek na szczytach budynku,

 

 

Składanie ofert

 

Dopuszcza się składanie ofert oddzielnie na poszczególne zadania oraz ofert cząstkowych.

Oferta winna zawierać:

 1. Cenę wykonania poszczególnych zadań,
 2. Warunki płatności (wypłata jednorazowa, w transzach itp.)
 3. Proponowane terminy wykonania prac ( w okresie wrzesień 2012)
 4. Gwarancje i atesty na zastosowane materiały ( wybrany wykonawca  winien dostarczyć te dokumenty przed odbiorem końcowym prac)
 5. Składający ofertę na  naprawę dachu – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wykonanie tego zadania.
 6. Termin składania ofert – do dnia 17.08.2012rok

 

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie prowadzenia prac

remontowych dachu np. zalanie mieszkań, uszkodzenie lub zalanie elewacji.

2. Wykonawca w czasie trwania umowy ponosi odpowiedzialność za stan

bezpieczeństwa na terenie budowy oraz wokół budynku.

3. W przypadku korzystania z klatki schodowej zapewnić utrzymanie czystości w trakcie wykonywania prac.

4. Załącznikiem do specyfikacji jest książka przedmiarów prac termomodernizacyjnych i Audyt energetyczny budynku.

 

Oferty należy złożyć w Biurze Administratora, Morąg ul. Kujawska 3 lub pocztą

pucik-m@wp.pl

 

Sprawę prowadzi:

Marcin Charzyński tel. 0503 970 636

 

 

 

 

STATUS:  ROZSTRZYGNIĘTE

 

Przedmiar Dobrocin 53

SPECYFIKACJA    TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

 

Wspólnoty Mieszkaniowej Dobrocin 53

Prace remontowe w budynku wykonywane na podstawie projektu budowlanego oraz audytu energetycznego

ZADANIA:

I. Termomodernizacja ścian zewnętrznych

– przygotowanie podłoża (skucie i zatynkowanie widocznych pęknięć na ścianach) pod docieplenie gruntowanie emulsją,

– przyklejenie płyt styropianowych gr.14 cm na ścianach zewnętrznych oraz gr.2 cm  w ościeżach drzwi i okien oraz 10 cm na cokole budynku,

– wykonanie i montaż parapetów z blachy powlekanej,

– wykonanie obróbek blacharskich na ogniomurach

– malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową z kolorystyką uzgodnioną z zarządem wspólnoty,

– malowanie cokołu budynku,

– montaż rur spustowych,

 

II. Termomodernizacja dach

– wykonanie docieplenia stropodachu dachu – docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania  granulatem wełny mineralnej o współczynniki 0,043 W/m*K i  grubości14 cm.

 

III. Instalacje ciepłownicze

– montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach we wszystkich lokalach,

– uzupełnienie izolacji termicznej przewodów w piwnicy.

 

IV. Prace budowlane

– wymiana okien w częściach wspólnych piwnicy ( 3 szt. wym. 60x45cm,  3 szt. o wym. 60×95 cm,  z częściowym zamurowaniem 4 szt. otworów okiennych.

– wykonanie opaski wokół budynku,

– malowanie klatki chodowej, wyłożenie schodów gresem, malowanie poręczy i instalacji na klatce schodowej,

– montaż wyłączników elektrycznych wraz czujnikami zmierzchowymi i ruchu na klatkach schodowych i przed budynkiem.

 

Składanie ofert

 

Dopuszcza się składanie ofert oddzielnie na poszczególne zadania oraz ofert cząstkowych.

Oferta winna zawierać:

 1. Cenę wykonania poszczególnych zadań,
 2. Warunki płatności (wypłata jednorazowa, w transzach itp.)
 3. Proponowane terminy wykonania prac ( w okresie od kwietnia do czerwca)
 4. Gwarancje i atesty na zastosowane materiały ( wybrany wykonawca  winien dostarczyć te dokumenty przed odbiorem końcowym prac)
 5. Składający ofertę na  naprawę dachu – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wykonanie tego zadania.
 6. Termin składania ofert – do dnia 14.04.2012rok

 

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie prowadzenia prac

remontowych dachu np. zalanie mieszkań, uszkodzenie lub zalanie elewacji.

2. Wykonawca w czasie trwania umowy ponosi odpowiedzialność za stan

bezpieczeństwa na terenie budowy oraz wokół budynku.

3. W przypadku korzystania z klatki schodowej zapewnić utrzymanie czystości w trakcie wykonywania prac.

4. Załącznikiem do specyfikacji jest książka przedmiarów prac termomodernizacyjnych i Audyt energetyczny budynku.

 

Oferty należy złożyć w Biurze Administratora, Morąg ul. Dworcowa 4 pok. nr 1 (biurowiec PSS) lub pocztą na adres pucik-m@wp.pl

 

Sprawę prowadzi:
Marcin Charzyński tel. 503 970 636
mc@pucik.pl

STATUS: AKTUALNE
Wrzesień 1st, 2011

SPECYFIKACJA REMONTU

budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. 3-go Maja 19 w Morągu

Przedstawiona oferta winna zawierać następujące elementy:
I. Zakres rzeczowy prac dachu:
1. Rozbiórka pokrycia dachu z dachówki
• demontaż dachówek
• demontaż rynien i rur spustowych
• rozebranie obróbek blacharskich
• naprawa ( wymiana ) okien dachowych
2. Pokrycie dachu dachówką
• wymiana deskowania ( w miarę potem) i łacenia dachu
• pokrycie dachu papą asfaltową
• naprawa tynków, czap i montaż obróbek kominów
• ołacenie dachu łatami drewnianymi
• pokrycie dachu dachówką
• montaż wiatrownic, pasów nadrynnowych, barier śniegowych
• montaż rynien i rur spustowych
• montaż ław kominiarskich
W ofercie należy podać:
– Warunki płatności
– Gwarancje
1.Oferta powinna zawierać warunki gwarancji na wykonane prace oraz na użyte
materiały.
2. Wybrany wykonawca na odbiór robót zobowiązany jest dostarczyć gwarancję
producenta na wbudowane materiały

Postanowienia końcowe
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie prowadzenia prac
remontowych dachu np. zalanie mieszkań, uszkodzenie lub zalanie elewacji.
2. Wykonawca w czasie trwania umowy ponosi odpowiedzialność za stan
bezpieczeństwa na terenie budowy oraz wokół budynku.

Oferty należy złożyć w Biurze Administratora, Morąg ul. Dworcowa 4 pok. nr 1 (biurowiec PSS)\
Sprawę prowadzi:
Marcin Charzyński tel. 503 970 636
mc@pucik.pl